O nama

Cargo NAVIS je osnovan 2016 godine sa ciljem pružanja usluga na polju logistike i to kako na poslovima organizacije prevozâ tako i na iznalaženju najsvrsishodnijih rješenja finasiranja poslovanja.

Za Vas, u saradnji sa najvećim svjetskim brodarima, organizujemo transport svih vrsta brodskih kontejnera kao i zbirnih pošiljki te vršimo organizaciju pomorskog transporta roba svih profila, a u skladu sa Vašim zahtjevima kako prilikom uvoza tako i prilikom izvoza roba. Pored organizacije brodskog prevoza, putem razgranate mreže kontakata, organizujemo drumski, željeznički iz/u zemlje u okruženju kao i avionski prevoz roba.

U Vaše ime i za Vaš račun vršimo posredovanje prilikom pregovora sa lokalnim bankama/leasing društvima u slučajevima kreditnih zahtjeva, potreba za proizvodima dokumentarnog poslovanja (garancije/akreditivi) odnosno postizanju nižih troškova usluga platnog prometa.

Naše dosadašnje poslovanje i ostvareni obimi izvršenih transportâ/usluga daju nam za pravo reći da je tržište prepoznalo naše kvalitete te da su naše zalaganje i ozbiljan pristup poslu nagradili svojim povjerenjem.

Dovoljno smo mali da obezbjedimo kvalitetnu uslugu, a dovoljno smo veliki da zadovoljimo Vaše potrebe.